Bestuursleden kbo-zundert

Voorzitter: Kees Sprenkels.                  
Raambergweg 8a      
4882 NP Klein-Zundert.          
tel: 0765975908
mob: 0623348552 
E-mail: cj.sprenkels@ziggo.nl        
Functie: voorzitter                     
Belastinginvulhulp KBO
Thuisadministrateur KBO
  
           

Secretariaat:Jos Deelen                   
Berkenring 99                   
4881 HX Zundert.                   
tel:0765976103                   
E-mail: secretaris@kbo-zundert.nl                   
Functie: Secretaris KBO Zundert                   
Bestuurslid en penningmeester KBO Kring Zundert                   
Belastinginvuller KBO                   

Ledenadminstratie:Cees Marijnissen
Leeuwerikstraat 1
4881WZ  Zundert
tel: 0765973472
E-mail:  maryniss@kpnplanet.nl
Functie: Vice Voorzitter KBO Zundert
Ledenadministrateur LeawebBestuurslid:Kees van Hassel
Burgemeester Manderslaan 33
4881 EH Zundert
Hoofdverdeler van het blad ONS
keesenrika46@gmail.com
mob: 0640903112


Geestelijk Adviseur.
Pastoor Drs.J.E.H.M van Geel.
Molenstraat 9
4881CP Zundert.
tel.0765972292

Medewerkers  kbo-zundert
    Onderhoud website.
    Willem van der Sluijs.
  
    E-mail: willem@wvdsluys.nl
Wandelen
Jos Deelen
tel: 0765976103
mob: 0633803508

Jeu de Boules en Koersballen
Addy Christ.
mob: 0652690920

Fietsen
Kees van Hassel
mob: 0640903112

Bingo
Riet Daems.
tel: 0765973000

Bingo
Toos Cockx.
tel: 0765975678

Kascontrolecommissie       
Frans Mathijssen       
Hilda van Beek                   
Penningmeester: A.J. de Craen
Berkenring 125
4881 HX Zundert
e-mail:
penningmeester@kbo-zundert.nl
mob:  06 30904121
Bestuurslid:Kees Pellis
Lentsebaan 5
4884 MN Wernhout
mob: 0638917992
E-mail: c.j.pellis@hetnet.nl
Lid Kringbestuur KBO
Bestuurslid: Jeanne de Ridder
Achtmaalseweg 2
4881 VL  Zundert
tel: 0765972530
E-mail: jeannederidder@live.nl