Bestuursleden kbo-zundert

Voorzitter: Kees Sprenkels.                  
Raambergweg 8a      
4882 NP Klein-Zundert.          
tel. 0765975908
mobiel 0623348552 
E-mail: cj.sprenkels@ziggo.nl        
Functie: voorzitter                     
Belastinginvulhulp KBO
Thuisadministrateur KBO
  
           

Secretariaat:Jos Deelen                   
Berkenring 99                   
4881 HX Zundert.                   
tel.0765976103                   
E-mail: secretaris@kbo-zundert.nl                   
Functie: Secretaris KBO Zundert                   
Bestuurslid en penningmeester KBO Kring Zundert                   
Belastinginvuller KBO                   

Ledenadminstratie:Cees Marijnissen
Leeuwerikstraat 1
4881WZ  Zundert
tel. 0765973472
E-mail:  ledenadminstratie@kbo-zundert.nl
Functie: Vice Voorzitter KBO Zundert
Ledenadministrateur LeawebBestuurslid:Kees van Hassel
Burgemeester Manderslaan 33
4881 EH Zundert
Hoofdverdeler van het blad ONS
keesenrika46@gmail.com
tel. 0640903112


Geestelijk Adviseur.
Pastoor Drs.J.E.H.M van Geel.
Molenstraat 9
4881CP Zundert.
tel.0765972292

Medewerkers  kbo-zundert
    Onderhoud website.
    Willem van der Sluijs.
  
    E-mail: willem@wvdsluys.nl
Wandelen
Jos Deelen
Tel.0765976103
GSM 0633803508

Jeu de Boules en Koersballen
Addy Christ.
Tel.0652690920

Fietsen
Kees van Hassel
tel. 0640903112

Bingo
Riet Daems.
Tel.0765973000

Bingo
Toos Cockx.
Tel.0765975678

Kascontrolecommissie       
Frans Mathijssen       
Hilda van Beek                   
Penningmeester: Peter Roks
Berkenring 76
4881 HD Zundert
e-mail:  Roks.PJE@gmail.com
penningmeester@kbo-zundert.nl
telefoon: mobiel  06 40715170
Bestuurslid:Kees Pellis
Lentsebaan 5
4884 MN Wernhout
mobiel 0638917992
E-mail: c.j.pellis@hetnet.nl
Lid Kringbestuur KBO
Bestuurslid: Jeanne de Ridder
Achtmaalseweg 2
4881 VL  Zundert
Tel. 0765972530
E-mail: jeannederidder@live.nl