Geacht bestuurslid,


In  de laatste 4 maanden van het jaar 2020 staan er nog een aantal cursussen in de planning. De ‘corona-tijd’ waar we nu in leven is nog steeds een onzekere tijd. Daarom zou het kunnen zijn dat de aangeboden cursussen op een externe locatie gegeven worden of online. De kandidaten en de bestuurder die de kandidaat opgegeven heeft, worden daar tijdig van op de hoogte gebracht.

In de bijlage zijn ter informatie een aantal documenten betreffende de cursussen toegevoegd.

Er is nog ruimte voor een aantal nieuwe aanmeldingen. Door middel van bijgevoegde aanmeldingsformulieren kunt u nieuwe kandidaten opgeven.

Starterscursus belastinghulp - opleiding bestaat uit één dag – er zijn 3 cursussen:

·        Dinsdag 27 oktober 2020

·        Maandag 2 november 2020

·        Dinsdag 10 november 2020

Cursus Cliëntondersteuner – opleiding bestaat uit drie dagen – de data zijn:

·        Dinsdag 15 september 2020

·        Dinsdag 29 september 2020

·        Dinsdag 6 oktober 2020