Samenstelling van het bestuur K.B.O.Wernhout.

                    
De voorzitter: Charel van Opstal.                                          

Hooftverdeler van het blad Ons                                                                               
Organiseren reizen                                                                                                                                                                                     
Ostaayensebaan 4  4881 JD Zundert.                                  
Email: c.vanopstal@home.nl
telf: 0765985462

De Penningmeester: Marie de Bruijn van Aert. 
                           
ledenadministratie LeaWep                                                  
Mereltjesstraat 12 4884 MK Wernhout .                                 
Email: kbowernhout@gmail.com                              
Telf.mob :  0657143473
                                                            
Bestuurslid: willem van der Sluijs

onderhoud en ontwerp website
Email:willem@wvdsluys.nl
Telf.mob : 0650602655

                          


Secretaris: