Maandag  3 februari  is er bingo in Het Wapen van Zundert, aanvang 13.30 uur.
vaste activiteiten 2019
vanaf de maand mei t/m oktober om de 14 dagen fietstochten op maandagmiddag

vanaf de maand november t/m april om de 14 dagen wandeltochten op maandagmiddag

vanaf de maand mei t/m oktober iedere dinsdagmiddag jeu de boules

vanaf november t/m april iedere dinsdagmiddag koersballen

iedere dinsdagmiddag is er sjoelen in de zomermaanden op dondagmiddag

wijzigingen in deze aktiviteiten kalender zijn onder voorbehoud

ieder maand leest u in de  nieuwsbrief over deze aktiviteiten

website ontwerp : W.v.d.Sluijs